MAB - Manual för analys av bostadskvaliteter

MAB består av 28 bostadskvaliteter som analyseras och registreras i en excelmall. Några av kvaliteterna har i sig undernivåer som kräver ett antal delanalyser. Till varje kvalitet finns i den här texten en manual med kort beskrivning om syftet med det som ska bedömas, en definition och det krav som gäller.

MAB har tre huvudnivåer – Bostaden, Byggnaden och Bostadsgården. Bostadsnivån har underrubriker i form av Aspekterna Funktionalitet, Rymlighet och Atmosfär. Det finns 8 kvalitetskriterier för Bostadsgården och 8 kvalitetskriterier för Byggnaden. Bostadsgården och Byggnaden har inga underrubriker. Kvalitetsnivåerna summeras i verktyget och sammanfattas i nivåerna Guld, Silver eller Brons.

MAB har utvecklats av forskare knutna till CBA i ett FoU-projekt för Förvaltningsbolaget Framtiden AB. Den primära användningen är tänkt att vara vid en beställning av ett bostadshus. En beställare kan med MAB jämföra kvalitetsnivån i arkitektur mellan olika bostadsprojekt. MAB kvalitetsnivåer guld, silver eller brons gör analysens resultat enkelt att sammanfatta.

MAB kan också ge medverkande arkitektkonsulter och byggentreprenörer en tydlig uppdragsbeskrivning och de kan leverera den kvalitet som efterfrågas. Ett arkitektkontor kan med hjälp av MAB presentera kvaliteten i ett projekt. Byggentreprenören kan med MAB visa att överenskommen kvalitet levereras. I bostadsundersökningar kan projekten följas upp i relation till beställningen.

Hur blev det? Vad gjordes bra och vad kan förbättras till nästa gång?

MAB är inte kostnadsdrivande. Tvärtom, genom att använda MAB kan kvaliteten säkerställas genom en effektiv och rationell projektstyrning. Det finns kvalitetskriterier som yteffektivitet, teknisk rationalitet och standardisering som direkt påverkar ekonomin i ett bostadsprojekt. En dåligt planerad bostad på 70kvm kostar lika mycket att bygga som en bra planerad bostad på 70kvm. Med MAB kan hög kvalitet erhållas tillsammans med sänkta produktionskostnader per kvm bostadsyta.

MAB manual och lightversion Excel finns att ladda ner här. Är du CBA-medlem och vill ha tillgång till den fullständiga Excelbilagan vänligen maila cba.arch@chalmers.se.