Utbildning i samarbete med CBA

​Centrum för boendets arkitektur, CBA, är med i utbildningen av studenter på kandidatnivå och masternivå. CBA erbjuder också fortbildning för yrkesarbetande arkitekter.

Vidareutbildning och kompetensutveckling

CBA erbjuder fortbildning i egen regi eller i samarbete med Sveriges arkitekter. Exempel på kurser:

  • Bostadens ekonomi. Fem dagar i Göteborg, 2 hp.
  • Detaljens betydelse – tre utbildningar om tegel, trä respektive plåt. Utbildningsort: Göteborg. Mer information på Sveriges arkitekters webbplats.
  • Bostadens planlösning – om CBA-utvecklade verktyget MAB Manual för analys av Bostadskvaliteter.

Information om aktuella kurser hittar du på sidan Vidareutbildning och kompetensutveckling.

Föreslå examensarbeten

Som medlemsföretag i CBA är det möjligt att föreslå exjobb. Det kan vara utredningsarbete, ett förslag på ett flerbostadshus, att belysa en aktuell frågeställning, utveckla bostad i trä, föreslå bostäder på någon överbliven plats i Göteborg eller andra städer. CBA har också ett par projektförslag där företag presenterar platser i och omkring Göteborg där studenter kan utveckla ett bostadsprojekt.

CBA:s exjobb kan göras som ett ritningsbaserat projekt där ritningen är det verktyg som studenten arbetar med. Ett andra alternativ, det som varit mest vanlig form, är att göra en booklet. Det vill säga ett förslag med ritningar på ett bostadsprojekt med fasader, sektioner, detaljer, planer. Men tillsammans med text där bostadsämnet fördjupas. Det tredje alternativet är ett rent textbaserat projekt.

Studenterna väljer exjobb i början av september och förbereder exjobbsarbetet under hösten. Under våren genomförs exjobben och de presenteras i en stor utställning i slutet av maj. De examinatorer som är engagerade inom CBA genomför ofta exjobbspresentationer på CBA medlemsföretag.

Exjobb annonseras kostnadsfritt på Chalmers annonsportal. Mer information hur du gör för att erbjuda exjobb finns på sidan Erbjud examensarbeten och jobb.

För att bolla idéer och upplägg för exjobb skicka ett mejl till cba.arch@chalmers.se

Tidigare examensarbeten

Du hittar alla studentarbeten i Chalmers öppna digitala arkiv. Här finns såväl kandidatarbeten som examensarbeten på grund- och masternivå utgivna på lärosätet, samt digitala specialsamlingar som till exempel Chalmers modellkammare och utvalda projektrapporter.