Kursplan för Hela resan: Profilkurs tank

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe voyage: Tanker officer profile course
 • KurskodSJM145
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75147
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Johan Hartler
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

135 hp inom sjökaptensprogrammet samt 45 hp från kurser i fartygsförlagd utbildning med nautisk inriktning.

Syfte

Kursen ska vidga studenternas förmåga inom alla delar av det operativa arbetet ombord som vaktstyrman.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Planera en resa ifrån hamn A till Hamn B för en produkttanker avseende navigation, lasthantering och samtlig dokumentation
- Utvärdera egen och andras kompetens gällande navigationsvakt
- Genomföra lastning/lossning av resan
- Redovisa dokumentation ifrån alla delar av resan i enlighet med branschstandard för kontrollorgan.
-Kunskap om krav för lotsdispens

Innehåll

Planering och genomförande av en hel resa inom segmentet enligt gällande industristandard.

Organisation

Projektarbete där studenten själv söker information, sammanställer och redovisar den kompletta planeringen.
Obligatoriska simulatorkörningar i valda simulatorer för genomförande delarna av resan

Examination inklusive obligatoriska moment

Presentation av dokumentationen för kontrollorgan enligt branschstandard
Godkänt genomförande på simulatorkörningar

STCW