Kursplan för Sjötransport av tanklaster

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCargo handling - transport of liquids by sea
 • KurskodSJO780
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 03 Jun 2020 fm L
 • 11 Okt 2019 fm L
 • 25 Aug 2020 fm L
0212 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • LNC086 Sjötransport av tanklaster
 • LNC089 Sjötransport av tanklaster

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM010 Introduktion till lasthantering och fartygs stabilitet

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande goda teoretiska kunskaper i hantering och transport av kemikalier, råolja och oljeprodukter i form av flytande bulkgods. Kursen är inriktad mot säkerhet ombord samt de operativa delar som rör det nautiska befälets arbetsuppgifter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva oljor och kemikaliers fysikaliska och kemiska egenskaper
- Utföra last- och intagsberäkningar för oljor och kemikalielaster
- Redogöra för de olika systemen ombord på respektive fartygstyp
- Hantera risker och säkerhet
- Bedöma fartyg- och lasters miljöpåverkan

Innehåll

- Olika tankfartygstyper
- Petroleumkemi och oljors fysikaliska egenskaper
- Kemiska hälsorisker
- Statisk elektricitet
- Relevant lagstiftning
- Miljöpåverkan med avseende på lastens egenskaper
- Nivåmätning och temperaturmätning
- Rörsystem - Pumpar och pumpteori
- "Vapour return"
- Ventiler
- Inertgas
- COW
- Tankrengöringssystem
- Tanklastberäkningar
- ISGOTT, TSG - ship/shore interface
- Cargo Plans
- Checklistor
- Gasmätning - mätmetoder, instrumentteori och kalibrering
- "Enclosed Spaces"
- Rutiner och risker
- Dagböcker och lastdokumentation
- Vetting och CDI

Organisation

Föreläsningar, övningstillfällen och simulatorövningar.

Litteratur

Olsson Neptun, T (red) Sjötransport av tanklaster, volym 1-3, 2011

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen omfattande lärandemål 1-5, samt lärandemål för övningarna COS 1-5. Obligatorisk närvaro på samtliga moment samt föreläsningar. För godkänd tentamen krävs 80% korrekta svar.

Hjälpmedel vid tentamen
Kurskompendia, volym 1-3, typgodkänd kalkylator

STCW

 • A-II/1 Ensure compliance with pollution- prevention requirements: Prevention of pollution of the marine environment and anti-pollution procedures
  Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJO126,SJO765,
 • A-II/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship construction
  Ingår även i kurs:SJM010,
 • A-II/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship stability
  Ingår även i kurs:SJM010,SJM050,
 • A-II/1 Monitor the loading, stowage, securing, care during the voyage and the unloading of cargoes: Cargo handling, stowage and securing
  Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM050,SJO126,SJO880,
 • A-II/2 Control trim, stability and stress
  Ingår även i kurs:SJM010,SJM050,SJM075,SJM145,SJO765,
 • A-II/2 Plan and ensure safe loading, stowage, securing, care during the voyage and unloading of cargoes
  Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM050,SJM140,SJO126,SJO880,