Kursplan för Sjövägsregler

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCollision avoidance
 • KurskodSJO885
 • Omfattning1,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM005 Terresternavigation och sjömanskap

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap och färdigheter i hanterandet av radar, ARPA och AIS-funktioner för att undvika kollisioner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer 
- Förklara ARPA:s utrustning funktion samt begränsningar
- Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse

Innehåll

- Analys av trafiksituationer
- Internationella sjövägsreglerna
- Manuell radarplotting
- Funktion och begränsningar för radarns ARPA-funktion

Organisation

Föreläsningar
Övningar
Simulatorövningar

Litteratur

The Colregs Guide, Dokkum, ISBN 9789071500282

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-06-27: Examinator Examinator ändrat från Fredrik Olindersson (sk3olfr) till Johan Cimbritz (zimpa) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]