Kursplan för Oceannavigering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOcean navigation
 • KurskodSJO775
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75129
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 20 Mar 2020 fm L_DATA
 • 10 Jun 2020 fm L_DATA
 • 27 Aug 2020 fm L_DATA
0212 Övning, del B 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SJO301 Teknisk- och storcirkelnavigering
 • SJO675 Astronomisk navigering

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM001 Nautisk matematik
SJM005 Terresternavigation och sjömanskap
SJM020 Meteorologi och oceanografi

Syfte

Att ge studenten kunskap om oceannavigering, framförallt inom astronomisk navigation, storcirkelnavigering samt weather routing.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beräkna sin position och kontrollera fartygets kompasser med hjälp av himlakropparna samt bedöma noggrannheten i resultatet.
- Använda weather routing programvara
- Planera en oceanpassage med avseende på tid, väderprognos och statistik.
- Beräkna olika storcirkelrutter.

Innehåll

Astronomisk navigation
Navigationshistorik och bakomliggande teori, repetition av jordens koordinatsystem, sfärisk trigonometri, tidberäkningar, astronomiska ortlinjer och positionering samt kompasskontroll m.h.a. himlakroppar.

Storcirkelnavigering
Sfärisk trigonometri, koordinatsystem, loxodromer, ren storcirkelnavigering, vertex, kompositsegling.

Weather routing/passage plan
Väderkartor, väderprogramvara, områden med is, oceanpassage

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och projektuppgifter samt obligatoriska tester på webbaserad lärplattform.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

66% Ticking per tillfälle (vid frånvaro lämnas lösningar in i förväg via mail)
Godkänd Weather routing labb
Godkänd Projektuppgift

Skriftlig Individuell tentamen (U,3-5)

Hjälpmedel vid tentamen
- Transportörer
- Passare
- Typgodkänd miniräknare

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-23: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av grunnet
   [2020-08-27 4,5 hp, 0112]
  • 2020-01-23: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av grunnet
   [2020-06-10 4,5 hp, 0112]
  • 2020-01-23: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av grunnet
   [2020-03-20 4,5 hp, 0112]