Kursplan för Human factors inom sjöfarten

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime human factors
 • KurskodSJM117
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75170
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SJM115 Human factors inom sjöfarten
 • SJM116 Human factors inom sjöfarten

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i human factors inom den maritima domänen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identifiera ergonomiska principer och förstå hur dessa påverkar operatörerna prestation ombord.
- Förstå operatörerens förmåga och begränsningar samt vad som påverkar en bra kommunikation.

Innehåll

(1) Introduktion till Human Factors inom sjöfarten

Definition och påverkan på arbetet ombord
Makro- och mikroergonomi
Ekonomi och ergonomi

(2) Fysisk ergonomi

Antropologi
Muskler och skelett
Manuell materialhantering

(3) Kognitiv ergonomi

Mental arbetsbelastning, stress och individuella skillnader
Trötthet och skiftarbete
Minne
Beslutsfattande
"Mänskliga fel"

(4) Kommunikation

Organisation

Föreläsningar.

Seminarier

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Inlämningsuppgift i form av en hemtentamen Del B: 80% närvaro på föreläsningar 100% närvaro och aktivt deltagande på seminarier

STCW