Kursplan för Navigationssystem

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNavigation systems
 • KurskodSJM060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75127
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2020 fm L
 • 06 Apr 2020 em DIST
 • 26 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM005 Terresternavigation och sjömanskap

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om mätprinciper, funktioner, användning och kontroll av navigationsinstrumenten ombord och hur dessa är sammankopplade samt informationssäkerhet kring dessa system. Kursens syfte är också att ge kunskaper om olika kartprojektioner, begrepp inom geodesi och elektroniska sjökortssystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara geodetiska grundbegrepp och principen för kartprojektioner
- Förklara mätprincip, uppbyggnad, funktion och handhavande av fartygets navigationsutrustning (sjökort , satellitnavigationssystem, radionavigationssystem, kompasser, fart och distansmätare, ekolod, girhastighetsindikatorer, RADAR, AIS, ECDIS och integrerade bryggsystem) samt analysera informationen från dessa på ett korrekt sätt
- Kontrollera funktion och tillförlitlighet hos ovanstående instrument.
- Analysera och beräkna positionsnoggrannhet ifrån olika positionskällor
- Förklara styrinrättningens uppbyggnad
- Förklara kurskontrollsystemets uppbyggnad.

Innehåll

- Grundläggande geodesi
- Kartprojektioner
- Sjökortets uppbyggnad
- Magnetkompassen
- Gyrokompasser
- Andra kompasser
- Marina djupmätningsinstrument
- Marina fartmätningsinstrument
- Marina radarsystem
- Globala satellitbaserade positioneringssystem
- Automatiska identifikationssystem
- ECDIS uppbyggnad och funktion
- Integrerade bryggsystem
- Styrsystem
- Kurskontrollsystem
- Positionsanalys
- Grundläggande IT-säkerhet

Organisation

Kursen är uppbyggd av hemstudier, föreläsningar och laborationer.

Litteratur

Electronic and Acoustic Navigation systems for Maritime Studies av Norvald Kjerstad.
ISBN 9788292186572

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

STCW