Kursplan för Trafiksituationer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCollision avoidance
 • KurskodSJM015
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Övning, del A 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
0216 Tentamen, del B 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp
 • 04 Jun 2020 fm L
 • 11 Okt 2019 fm L
 • 26 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM005 Terresternavigation och sjömanskap

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande färdigheter för att kunna hantera trafiksituationer till sjöss och undvika kollision.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer i öppet hav
- Förklara radarns ARPA-funktion samt dess begränsningar.
- Förklara och jämföra information ifrån visuella- och radarobservationer samt AIS-information
- Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse.
- Tillämpa användandet av dagböcker för navigering

Innehåll

Analys av trafiksituationer
Internationella sjövägsreglerna
Manuell radarplotting
Funktion och begränsningar för radarns ARPA-funktion
Radarteori
Dagböcker

Organisation

Föreläsningar
Övningar
Simulatorövningar

Litteratur

Anges i kurs-pm.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen
Praktiskt kompetenstest i simulator
Deltagande på obligatoriska moment

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-03-12: Examinator Examinator ändrat från Johan Cimbritz (zimpa) till Fredrik Olindersson (sk3olfr) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]