Kursplan för Terresternavigation och sjömanskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-25 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTerrestrial navigation and seamanship
 • KurskodSJM005
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2019 em L
 • 07 Jan 2020 em L
 • 19 Aug 2020 fm L_DATA
0216 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0316 Tentamen, del C 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2020 em L
 • 06 Apr 2020 fm DIST
 • 25 Aug 2020 fm L
0416 Övning, del D 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0516 Projekt, del E 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper för att med ett mindre fartyg kunna navigera i kustfarvatten med terresta metoder. Vidare ges grundläggande kunskaper inom sjömanskap för att kunna hantera ett mindre fartyg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Agera i enlighet med Chalmers Etikpolicy gällande studenter
- Kunna morse och flagsignalering i enlighet med international code of signals
- Förklara positionsbestämning med terrestra ortlinjer och dess noggrannhet.
- Visa förmåga att utföra tidvattenberäkningar i alla hamnar
- Visa förmåga att bestämma position med hjälp av terrestra ortlinjer.
- Visa förmåga att göra ström- och avdriftskonstruktioner i sjökort med tidvatten.
- Beskriva symboler och ljuskaraktärer i sjökort/ENC och nautiska publikationer.
- Förklara korrektion av sjökort/ENC och publikationer
- Tolka och tillämpa de internationella sjövägsreglerna i enkla trafiksituationer
- Visa förmåga att bestämma magnetkompassen fel och applicera dessa i navigationen.
- Förbereda och genomföra en reseplanering skärgårdsavsnitt.
- Använda visuella- och radarmetoder för säker navigation i kustnära farvatten och skärgårdsavsnitt (mha frimärken, enslinjer, navigationslinje, parallellindex.)
- Beskriva bemanning och vaktgång på ett modernt fartyg i olika situationer samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar som vilar på respektive befattning
- Beskriva och tillämpa procedurer och identifiera risker vid däcksarbete i samband med förtöjnings- och ankringsmanövrar samt göra en förtöjningsplan
- Beskriva procedurer och risker vid däcksarbete i samband med koppling av bogserbåtar
- Beräkna tid och utrymme som krävs för kursändring i öppet vatten
- Beskriva propellerns, rodrets och bogpropellerns funktion och begränsningar
- Beskriva ett fartygs manöveregenskaper utifrån dokument som finns på en fartygsbrygga och beskriva hur dessa egenskaper ändras i olika förhållanden
- Beskriva hur fartygets kurs och fart måste anpassas då fartyget befinner sig i hårt väder
- Hantera initialt, på ett korrekt sätt, nödsituationer som kan uppstå, bland annat vid man över bord, grundstötning och kollision
- Beskriva hur ett fartygs underhåll planeras och organiseras, verktyg för underhållsarbete, förarbete och genomförande av målning och smörjning

Innehåll

- Teorin bakom positionsberäkningar m.h.a av fyrar, sjömärken, seglad distans och GPS
- Planering av en resa ifrån A till B
- Segling i farvatten och förhållande med ström och avdrift
- Tidvatten teori och beräkningar
- Instrumentkunskap
- Genomförande av navigering i simulator
- Bryggtjänst
- Förtöjning och ankring
- Fartygsmanövrering
- Nödsituationer
- Fartygsunderhåll

Organisation

Föreläsningar, övningar, simulatorpass och projektuppgifter.

Litteratur

Seamanship, Navigation advanced, Capt. Anwar (AN)
Sjöfartsverket, Kort 1
Övningskort Uv förare väst nr. 931/9313
Övningskort för kustskeppare nr 93/61
Sjömanskap
The colregs guide

Examination inklusive obligatoriska moment

Tentamen
Projektuppgift
Godkänt deltagande på simuleringar och övningar

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-30: Inställd Ändrat till inställd av Beslut Grulg
   [2020-04-06 4,5 hp, 0316] Inställt
  • 2020-03-12: Plats Plats ändrat från Lindholmen, Data till Lindholmen-salar av Vlentina
   [2020-08-25 4,5 hp, 0316]
  • 2020-03-10: Plats Plats ändrat från Lindholmen, Data till Lindholmen-salar av Valentina
   [2020-04-06 4,5 hp, 0316]
  • 2020-02-25: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av vana
   [0316 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination
  • 2020-02-25: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av vana
   [0316 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination
  • 2020-01-23: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av grunnet
   [2020-08-25 4,5 hp, 0316]
  • 2020-01-23: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av grunnet
   [2020-08-19 3,0 hp, 0116]
  • 2020-01-23: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av grunnet
   [2020-04-06 4,5 hp, 0316]
 • Ändring gjord på modul:
  • 2020-02-25: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av vana
   [0316 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination