Kursplan för Maskin- och elteknik

Kursplan fastställd 2019-07-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine engine systems
 • KurskodSJM046
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75177
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
 • 02 Jun 2020 fm L
 • 25 Aug 2020 fm L
0219 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om maskinsystem ombord i ett fartyg. Med maskinsystem avses här både maskinella och elektriska system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Ge exempel på olika typer av drivlinor för handelsfartyg.
- Identifiera och beskriva olika delsystem i ett fartygsmaskinrum.
- Förklara den grundläggande konstruktionen hos en dieselmotor med dess kringsystem.
- Beskriv de grundläggande faktorerna som styr underhållet av en dieselmotor med kringsystem.
- Beskriva funktionen och struktur på däcksmaskineri.
- Förklara  funktionen samt uppbyggnaden av hydrualsystem för fartyg.
- Beräkna bränsleförbrukningen för ett handelsfartyg vid olika belastningar och farter.
- Beskriva energiproduktionen och energibalanser i ett handelsfartyg.
- Redogöra för likström och växelström principen.
- Beräkna enklare likström och växelström system.
- Beskriva risker i samband med elarbeten.
- Beskriva olika strukturer och personskyddsanordningar på fartygselsystem.
- Beskriva uppbyggnad,funktioner,risker med Högspänningssystem ombord

Innehåll

- Indelning, värmemotorer 
- Bränslesystem som är förkommande på dieselmaskiner
- Bränsle, kvalitet, olika sammansättningar och grundbegrepp samt systemuppbyggnad
- Smörjoljesystem och separatorer
- Kylvattensystem och kringutrustning för dieselmotorer
- Pumpar: Funktion, principer, användning
- Läns- och ballastsystem
- Ånga, systemkännedom, grundprinciper
- Övervakningssystem för ett fartygsmaskinsystem
- Hydraulik och användningsområde för hydraulik på däcksmaskineri
- Färskvattensystem och avloppssystems uppbyggnad på ett fartyg
- Likström princip och beräkningar
- Växelström/ombord system beräkningar
- Faror med el och hur man arbetar med elsäkerhet
- Energibalanser och hur energin kan fördelas i ett fartyg
- Högspänningssystem ombord
- Laboration i maskinrumsimulator
- Laborationer el och maskinsystem på Maritiman

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar, laborationer och simulatorövningar . Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Skriftlig tentamen
Del B: Inlämningsuppgift med obligatorisk maskinrumssimulering

Hjälpmedel vid tentamen
Chalmersgodkänd miniräknare

STCW