Kursplan för Maskin- och elteknik

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine engine systems
 • KurskodSJM045
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75137
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 02 Jun 2020 fm L
 • 11 Okt 2019 fm L
 • 25 Aug 2020 fm L

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om maskinsystem ombord i ett fartyg. Med maskinsystem avses här både maskinella och elektriska system.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Ge exempel på olika typer av drivlinor för handelsfartyg.
  - Identifiera och beskriva olika delsystem i ett fartygsmaskinrum.
  - Förklara den grundläggande konstruktionen hos en dieselmotor med dess kringsystem.
  - Beskriv de grundläggande faktorerna som styr underhållet av en dieselmotor med kringsystem.
  - Beskriva funktionen och struktur på däcksmaskineri.
  - Förklara  funktionen samt uppbyggnaden av hydrualsystem för fartyg.
  - Beräkna bränsleförbrukningen för ett handelsfartyg vid olika belastningar och farter.
  - Beskriva energiproduktionen och energibalanser i ett handelsfartyg.
  - Redogöra för likström och växelström principen.
  - Beräkna enklare likström och växelström system.
  - Beskriva risker i samband med elarbeten.
  - Beskriva olika strukturer och personskyddsanordningar på fartygselsystem.
  - Beskriva uppbyggnad,funktioner,risker med Högspänningssystem ombord

  Innehåll

  - Indelning, värmemotorer 
  - Bränslesystem som är förkommande på dieselmaskiner
  - Bränsle, kvalitet, olika sammansättningar och grundbegrepp samt systemuppbyggnad
  - Smörjoljesystem och separatorer
  - Kylvattensystem och kringutrustning för dieselmotorer
  - Pumpar: Funktion, principer, användning
  - Läns- och ballastsystem
  - Ånga, systemkännedom, grundprinciper
  - Övervakningssystem för ett fartygsmaskinsystem
  - Hydraulik och användningsområde för hydraulik på däcksmaskineri
  - Färskvattensystem och avloppssystems uppbyggnad på ett fartyg
  - Likström princip och beräkningar
  - Växelström/ombord system beräkningar
  - Faror med el och hur man arbetar med elsäkerhet
  - Energibalanser och hur energin kan fördelas i ett fartyg
  - Högspänningssystem ombord
  - Laboration i maskinrumsimulator
  - Laborationer el och maskinsystem på Maritiman

  Organisation

  Kursen utgörs av föreläsningar, laborationer och simulatorövningar . Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen

  Inlämnings uppgift

  Hjälpmedel vid tentamen
  Typgodkänd miniräknare

  STCW

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2019-07-12: Nedlagd Ändrat till nedlagd av PA/UOL
    Kursen är nedlagd