Syntolkning: Foton av Brunnsgatan i Göteborg 1938 och 2015.
Brunnsgatan, Göteborg, sedd från Västergatan mot Övre Husargatan 1938 och 2015. Bilderna är beskurna. Publicerade med tillstånd av Föreningen Annedalspojkar och -flickor.

När bilen mötte staden – vad kan vi lära av krocken?

​Övergången till ett bilvänligt samhälle innebar våldsamma möten mellan bilen och staden på 1950-talet. Vad kan stadsplanerare idag lära av historien?
Per LundinUnder 1950-talet ökade antalet bilar i Sverige nästan femfaldigt. Som en följd av den växande massbilismen under detta och följande årtionden nådde trafikstockningar och trafikolyckor en omfattning man tidigare inte kunnat föreställa sig.
 
– Detta berodde till stor del på uppkomsten av en grupp planeringsexperter som såg bilsamhället som en lösning på problemen, förklarar Per Lundin, professor i teknikhistoria vid Chalmers.
 

Experternas dröm angav tonen

Genom att fullt ut anpassa samhället till bilen skulle det vara möjligt att eliminera trafikstockningar och trafikolyckor. Denna idealistiska tanke med rötter i USA blev målet och drömmen för de svenska experterna.
 
– Genom att man valde att betrakta trafikproblemen som enbart beroende av planering, kunde regler, riktlinjer och standarder snabbt integreras hos administrativa organ lokalt, regionalt och nationellt, säger Per Lundin. På så vis angavs tonen för de följande årtiondenas omfattande förändring av svenska städer.
 

Se dagens förändring i historiens ljus

Transportsektorn går nu igenom en förändring motsvarande 1950-talets, där behovet av förnybara bränslen och möjligheterna med självkörande fordon sätter ramarna. Vi måste åter fundera över varför och hur människor och varor förflyttar sig och fråga oss om transport är en lösning eller ett mål i sig.
 
Så vad kan dagens stadsplanerare lära av det historiska övergången till den bilvänliga staden? Är det möjligt att belysa nutiden och öppna nya perspektiv för framtiden genom att dra lärdomar från det förflutna? Under ett kommande seminarium kommer Per Lundin att ge några möjliga svar och bjuda in till vidare diskussion.
 
– Under den senaste stora övergången var folk chockade över rivningarna som ägde rum i många städer, till exempel i Annedal i Göteborg, säger Per Lundin. Nu har vi möjlighet att stanna upp och tänka efter innan vi agerar, avslutar han.
 
Text: Emilia Lundgren
 
Per Lundin talar på ämnet "The Historical Move to the Car-friendly City: How Did It Happen and What Lessons Can Be Learned" vid ett lunchseminarium anordnat av Chalmers styrkeområde Transport den 25 oktober kl 12.00.
 
 

Publicerad: on 10 okt 2018. Ändrad: to 11 okt 2018