Signering av avtal
Under besöket på CATARC undertecknades ett samarbetsavtal mellan institutet och Chalmers.

Givande möten för svensk och kinesisk transportforskning

​Under våren har en delegation från styrkeområde Transport besökt tänkbara akademiska samarbetspartners i Kina. En mycket givande resa med goda förutsättningar till fortsatt utbyte.
​Målet med resan var att inleda eller stärka långsiktiga, strategiska samarbeten med akademiska parter och främja excellens och rörlighet bland forskare och studenter. I april besökte en delegation från styrkeområde Transport därför de kinesiska universiteten Tsinghua University, Tongji School of Automotive Studies och Tongji School of Transportation Engineering samt institutet China automotive technology & research center (CATARC).

Resan var mycket givande, och gav goda förutsättningar till fortsatta utbyte, berättar styrkeområdesledare Sinisa Krajnovic.
 
Alla de organisationer vi besökte visade stort intresse för utbyte av forskare, doktorander och studenter, fortsätter han, och uppmanar relevanta forskare att ansöka om styrkeområdets resebidrag för att besöka Kina.
 

Samarbetsavtal med CATARC

CATARC är ett institut som inte bedriver grundforskning, men som är betydelsefullt på grund av sin nära koppling till regeringen med inflytande bland annat över tekniska standarder och femårsplaner. Under chalmersdelegationens besök undertecknades ett samarbetsavtal mellan CATARC och Chalmers.
 
Institutets fokus ligger bland annat på autonoma och uppkopplade fordon, säkerhet, affärsmodeller och återvinning. Bland tänkbara samarbetsområden för styrkeområdet finns bland annat krockdockor i olika kroppsstorlekar, aktiv och passiv säkerhet, batterier och sensorer.
 

Goda möjligheter till samarbete och forskarutbyte

Automotive Research Institute vid Tsinghua University liknar på många sätt styrkeområde i fråga om temaområden, industrisamarbeten och finansiering. Institutet är ledande i Kina inom autonom körning och har även en välutrustad testbana. Sedan flera år tillbaka samarbetar de med SAFER och med Volvobolagen inom ramen för CTS (China-Sweden Research Centre for Traffic Safety). Besöket gav idéer kring ytterligare möjligheter för samarbete, exempelvis inom bränsleceller och batteriforskning.
 
Tongji University School of Automotive Engineering (SAS) har nyligen påbörjat uppbyggnaden av en testbana för intelligenta fordon. Här finns möjlighet till tänkbara samarbeten, till exempel i jämförande studier med M-City (testbanan vid University of Michigan Transport Research Institute) och AstaZero. Representanter från skolan visade stort intresse för forskarutbyten, och man diskuterade bland annat en gemensam workshop, eventuellt med koppling till skolans vindtunnel eller till återvinning.

Tongji University School of Transportation Engineering var nästa stopp på resan. Skolan äger en av Kinas mest avancerade körsimulatorer, med 250-gradersskärm, och har även tillgång till kinesiska polisens olycksdatabas. Skolans forskning inom trafiksäkerhet kompletterar den som bedrivs på Chalmers. Delegationen fann många goda möjligheter till samarbeten, framför allt inom profilområdena Trafiksäkerhet och Transporteffektivitet och kundanpassad logistik.

Delegationen besökte även Volvo Cars i Shanghai. Företaget har stort intresse av studenter med erfarenhet från Kina och gärna skulle se att studenter uppmärksammades på möjligheten att tillbringa en period i landet.

Relationerna utvecklas vidare

Att gå vidare med olika samarbetsprojekt, såväl med de båda universiteten som med CATARC, är mycket intressant för styrkeområde Transport, sammanfattar Sinisa Krajnovic.
Relationerna mellan svensk och kinesisk transportforskning kan också stärkas genom multilaterala samarbeten inom ramen för China-Sweden Research Centre for Traffic Safety (CTS). Ett resultat av resan är att kontaktpersoner för de olika samarbetena har utsetts.

Vi ser fram emot att utveckla relationerna vidare, avslutar Sinisa Krajnovic.
 
Med på resan var Sinisa Krajnovic, Kajsa Hulthén, Mats Svensson, Anders Nordelöf, Johan Woxenius och Åsa Valadi.
 
Styrkeområde Transport har tidigare besökt UC Davis och UMTRI i USA och MOBI vid Vrije Universiteit i Bryssel, med vilka man initierat strategiska akademiska partnerskap.

Text: Emilia Lundgren

Publicerad: ti 15 maj 2018. Ändrad: on 28 nov 2018