Syntolkning: Porträtt av Lisa Melander
Lisa Melander arbetar på institutionen Teknikens ekonomi och organisation och är forskarassistent inom Chalmers styrkeområde Transport​.​​ Foto Emilia Lundgren

Digitalisering vägen framåt för logistikbranschen

​Transportflödet ökar ständigt, miljökraven skärps, men konsumenten vill helst inte betala för transport av varor. En hopplös ekvation? Lisa Melander tror att digitalisering är en del av lösningen för hållbar och kostnadseffektiv logistik.  
Lisa Melander brinner för företagsnära forskning inom logistik och hållbarhet. Som nybliven forskarassistent i Supply Chain Management kommer hon att studera hur företag samarbetar i sina leverantörsnätverk för att utveckla hållbara lösningar. Det kan handla om produktutveckling, tjänsteinnovationer eller nya affärsmodeller. 

–Något jag ser fram emot att studera mer, är hur digitalisering kan leda till nya samarbetsformer mellan företag, berättar hon.

Digitalisering bidrar till sänkta kostnader

Digitalisering och samarbete i logistikbranschen bidrar till lösningen på en av samhällets knäckfrågor, nämligen hur en stadigt ökande mängd gods ska kunna transporteras på ett hållbart sätt utan höga kostnader för kunden.

–Vi står inför stora utmaningar vad gäller hållbara logistiklösningar, säger Lisa Melander. Vi ser en ökad efterfrågan på transporter i kombination med höjda miljökrav, medan konsumenten helst inte vill betala för transport av varor.  

Så hur kan digitalisering i branschen sänka slutkostnaden för konsumenten?
–Till exempel genom nya digitala plattformar som gör det möjligt för företag att på ett enkelt sätt sälja och köpa delar i transporter.

Lisa Melander förklarar att samtransport idag ofta sker mellan större företag som redan känner varandra. Men med hjälp av digitala plattformar kan företag som inte har ett etablerat nätverk också delta. Det leder till bättre utnyttjade lastutrymmen, högre effektivitet, och i slutänden minskade utsläpp och lägre transportkostnad.   

Samverkan underlättar för innovationer

Enligt Lisa Melander har samverkan stor betydelse för att innovationer som digitalisering ska kunna genomföras. När företag, universitet och myndigheter samarbetar för att ta fram och testa ny teknologi kan stora företag dela med sig av kunskap, medan även mindre, specialiserade företag får möjlighet att påverka utvecklingen.

–När kunskapen ökar inom en hel bransch växer möjligheten för innovationer att få acceptans. Jag vill gärna se mer samarbete över organisationsgränser för att hitta lösningar på framtida utmaningar.

Lisa Melander arbetar på institutionen Teknikens ekonomi och organisation och är forskarassistent inom Chalmers styrkeområde Transport​.

Text och foto: Emilia Lundgren

Publicerad: må 28 jan 2019.