3D-modell av campus Johanneberg

Visualiseringar på campus

3D-modell campus Johanneberg

Nu finns det ett nytt verktyg för forskningskommunikation på Chalmers – en tredimensionell modell av campus Johanneberg med olika visualiseringsfilmer. 3D-modellen kan användas av alla på Chalmers, till exempel vid konferenser, mässor eller möten. Du kan också vara med och utveckla den genom att lägga in visualiseringar av din egen forskning, under förutsättning att den på något sätt kopplar till campusområdet och hållbarhet. Den kan också vara ett verktyg för dig som ser en möjlighet att använda campusområdet för att illustrera ett koncept eller en teori. Modellen är särskilt bra för att illustrera flöden av exempelvis energi, människor eller transporter, osynliga miljödata såsom partiklar, vind eller väderförhållanden. Endast fantasin sätter gränser!
 
Kostnaden för att utveckla en animering av din forskning varierar beroende på hur komplex den behöver vara. Designbyrån Boid har levererat den mjukvara som finns i 3D-modellen idag och hjälper dig gärna med att utveckla din idé. För att låna eller utveckla 3D-modellen, kontakta Jenny Forshufvud.

3D-modellen är framtagen av Styrkeområde Energi men ägs av institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnad.
 

Testbäddspromenad

Chalmers går att upplevas på många sätt, och ett av dem är genom den forskning som bedrivs, demonstreras, testas och visualiseras på campusområdena. På Johanneberg samlar vi de mest sevärda projekten i en testbäddspromenad, som kan användas vid t.ex. studiebesök eller andra besök, eller bara för att få ett möte att sticka ut och bli mer inspirerande.
Beroende på tillfälle och behov så går det att engagera projektledare eller forskare som berättar mer utförligt om hela eller delar av promenaden.

Exempel på tidigare besök som kryddats av en testbäddspromenad:

 

Solar Initiative

Forskningsprojektet Solar Initiative pågår på taket till MC2 på campus Johanneberg, där en solcellsmodul är installerad. Eftersom projektet inte är synligt för förbipasserande installerades en skärm med pedagogisk information om projektet och forskarna bakom. En gul linje drogs från solcellen på taket via stuprännan och ner till skärmen, för att visuellt koppla ihop de två.
Solar Initiative

Publicerad: fr 05 maj 2017. Ändrad: to 21 dec 2017