Virtual Production (AoA)

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

​Hållbar produktion innefattar de facto flera områden. Detta betyder att flera parametrar påverkar beslut och styrparametrar. Visualisering av produktionssystemet är en viktig aspekt som påverkar beslutsprocessen för framtida förändringar mycket. I detta aktiva fält kombinerar vi flera discipliner, till exempel CAD, 3D Scanning, Robotprogrammering, Banplanering, Logistik, Layoutplanering.

Det aktiva fältet är uppdelat på fem forskningsfrågor som alla grundar sig på att använda scannad 3D data i form av punktmoln som utgångspunkt för analyser av:

  1. Överlagring för layoutplanering i CAD.
  2. Överlagring av flöden och dess hållbarhetsaspekter.
  3. Överlagring av toleransavvikelser
  4. Överlagring av banplanering
  5. Överlagring av logistik-planering

Projektledare: Björn Johansson

Externa parter
​ATS, Volvo Cars, Volvo AB, SCANIA, Visual Components, Pointools Ltd, Swerea, Hagal
Styrkeområde
Nyckelord
​Hållbarhet, punktmoln, simulering, visualisering, banplanering, toleranser
​Samt:
Johan Carlson
Robert Bohlin
Evan Shellshear
Sebastian Tafuri
​Vinnova

Sidansvarig Publicerad: to 23 okt 2014.