Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Bild 1 av 2
Barn och vuxna under skolprogrammet för Vetenskapsfestivalen.
Föreläsning under Vetenskapsfestivalen.

Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en mötesplats där forskare under kreativa former kan presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet. Chalmers är en av Vetenskapsfestivalens huvudmän.

Tema 2024: Vågor

Vågor är ett fysikaliskt fenomen som innebär att något fortplantar sig i ett rum. Toppar och dalar, rytmiskt återkommande. Kanske är vattnets vågor det första du tänker på? Hur ser dina hjärnvågor ut då? Både ljus och ljud är vågfenomen men även sociala rörelser, revolutioner och digitala framsteg kan skapa stora vågor av förändring. Det sägs att historien går i vågor. Vaggas du i lugn inför den kommande vågen?

Festivalen består av flera program

Syftet med Vetenskapsfestivalen är att uppmuntra till högre studier och att skapa positiva attityder till forskning och vetenskap. Festivalen är tvärvetenskaplig, årligen återkommande och medlem av European Science Events Association, EUSEA - ett nätverk för populärvetenskapliga evenemang som arbetar för att öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning.

Chalmers är en av Vetenskapsfestivalens huvudmän, tillsammans med Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Vetenskapsrådet och Västra Götalandsregionen.

Vetenskapsfestivalen 2024

Populärvetenskap för alla åldrar. 15–26 april 2024.

(Öppnas i ny flik)