Uthålliga europeiska energisystem

Forskningens övergripande mål är att utvärdera och föreslå robusta vägar, eller överbryggande system, mot ett uthålligt Europeiskt energisystem för tidsperioden upp till 2050. Fokus är på omställningen av det stationära energisystemet även om slutanvändarrelaterade frågor som efterfrågeutveckling, effektiviseringspotentialer och styrning även beaktas. Ett viktigt forskningsområde är att undersöka potentialen för och påverkan av en storskalig integration av förnyelsebara energikällor, t ex vind- och solkraft samt bioenergi, och hur dessa kan interagera med det befintliga systemet.

Ett modellpaket bestående av olika energisystemmodeller har utvecklats inom forskningsgruppen. Dessa modeller kan användas för sig eller tillsammans beroende på forskningsfrågans inriktning, och är viktiga verktyg i systemanalysen. Gruppen utvecklar även omfattande databaser innehållande detaljerad information för det befintliga europeiska elproduktionssystemet och de globala bränslemarknaderna. Databaserna används som input till energimodellerna men även för kompletterande analysarbete.

Forskningen som bedrivs av gruppen påvisar på möjligheter såväl som utmaningar i omställningen av energisystemet i enlighet med de mål som satts upp av t ex EU.

Projekt ledare
​Filip Johnsson
Kontakperson för information
​Ulrika Claeson Colpier
Externa parter i projektet
​Profu AB
Övrig information
Pathways project webpage:
http://www.energy-pathways.org/
North European Power Perspectives (NEPP):
http://www.nepp.se/index.htm

Vattenfall AB
EON
Energimyndigheten​

Sidansvarig Publicerad: ti 28 jun 2016.