Högeffektiv indunstningsteknik för massabruksbaserade bioraffinaderier

Pappersmassaindustrin omsätter stora mängder energi och har potential att vara nettoproducent av både el och värme. En av de processer som har störst ångförbrukning på massabruket är svartlutsindunstningen. Därför är det fördelaktigt att göra en insats här då det ger en potential för stora minskaningar i ångförbrukning. Ett stort hinder för att kunna öka effektiviteten på indunstaren är salter som fäller ut från svartluten och sätter sig på värmeväxlarytorna och därför försämrar värmeöverföring och sätter igen utrustningen. Detta ger både försämrad verkningsgrad, försvårar den dagliga driften då det kräver regelbunden tvättning. Utfällningen, även kallad inkruster, kan i vissa fall gå väldigt fort och leda till svåra driftstopp av hela fabriken.
 
Detta forskningsprojekt handlar om att öka förståelsen för hur inkruster bildas och därmed också kunna hitta strategier eller åtgärder för hur man minskar problemen. Detta är mycket intressant för både befintliga massabruk men också för tillverkare av indunstningsanläggningar. Forskningen är framför allt experimentell och till förfogande finns en världsunik pilotanläggning för att kunna göra alla tänkbara försök.
Anläggningen.JPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilotindunstaren vid Chalmers
 
Projektledare
Kontaktperson

Sidansvarig Publicerad: må 27 jun 2016.