Säkerhet i kontrollrum

Metoder för utvärdering av kontrollrumsdesign i procesindustri med fokus på säkerhet.

Mer information på projektet engelska sida.

 

Samarbetande organisationer

  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Teknologian Tutkimuskeskus (VTT) (Privat, Finland)
Startdatum 2012-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30

​Metoder för utvärdering av kontrollrumsdesign i procesindustri med fokus på säkerhet

Ytterligare information om projektet (endast på engelska)

Externa parter
​Luleå tekniska universitet – Avdelning Engineering Psychology
Styrkeområde
Nyckelord
​Safe operation, human factors methods, nuclear power, control room design

Finansieras av

  • Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.