Nyttiggörande av akademisk forskning

Startdatum 2008-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31
Syftet är att utveckla en metod för att spåra effekterna av akademisk forskning and förstå bestämningsfaktorerna till storleksordningen och typen av effekter. Genom en studie av den internationella litteraturen kan en förståelse skapas av de många mekanismer genom vilka akademisk forskning påverkar samhället. Efter denna genomgång gör vi en kritisk granskning av den svenska litteraturen kring universitet-industrirelationer. Vidare kommer vi att genomföra empiriska studier inom olika kunskapsfält där vi spårar hur akademisk forskning nyttiggörs. Slutligen använder vi oss av ett systemperspektiv för att förklara de mönster som observeras.​
Projektledare
Åsa Lindholm-Dahlstrand, Lunds universitet
Kontaktperson för information
​Staffan Jacobsson
Samtliga projektdeltagare
Åsa Lindholm-Dahlstrand,
Staffan Jacobsson,
Eugenia Perez-Vico,
Jonas Gabrielsson,
Oxana Shveykina​
Övriga publikationer

 Perez-Vico, E. and Jacobsson, S. (2012): Identifying, explaining and improving the effects of academic R&D – the case of nanotechnology in Sweden, forthcoming in Science and Public Policy.

Gabrielsson, J.,  Lindholm Dahlstrand, Å, and Politis, D. (2012) An empirical investigation of the characteristics and performance of patented academic inventions in Sweden, Paper presented at the 15th Uddevalla Symposium, University of Algarve, Faro, Portugal, June.
 

 Diamanto Politis , Jonas Gabrielsson and Oxana Shveykina (2012) Early-stage finance and the role of external entrepreneurs in the commercialization of university generated knowledge, Venture Capital, Vol 14, No 2-3, pp 175-198.

 
Gabrielsson, J., Politis, D. and Lindholm Dahlstrand, Å. (2011) Patents and modes of commercialization: A study of the individual-opportunity nexus in technology settings. RENT XXV conference, Bodö, 16-18 November 2011.​ 
VINNOVA, Chalmers University of Technology​
Energi,
Nanovetenskap och nanoteknologi​​

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.