Modellering och Simulering av Dynamiskt Beteende i Krossanläggningar

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-05-01

​Krossanläggningar är viktiga för produktion av ballast och metaller. Anläggningar simuleras traditionellt med steady-state-modeller, vilket innebär att anläggningar simuleras tills jämvikt uppnås. Krossning är dock en kontinuerlig process och som en sådan utsätts den för variationer och ändringar som beror på dynamiken i systemet. En annan simuleringsteknik är därför nödvändig för att estimera det dynamiska beteendet i krossanläggningar.

Hypotesen i denna forskning är att krossanläggningar är en process som påverkas av både gradvisa och diskreta ändringar vilket förändrar prestandan av hela systemet och gör processen dynamisk. En dynamisk simulering definieras här som kontinuerliga simuleringar med differentialekvationer för att replikera det tidsberoende beteendet i systemet. Krossanläggningar kan prestera olika väl beroende på konfigurationen av enskilda processenheter, konfiguration av anläggningen, utformningen av styrsystemet, andra händelser som inträffar i processen samt yttre störningar.

Projektledare: Gauti AsbjörnssonThere are number of different factor that can affect the performance of the plant and cause it to experience dynamic behaviour. These can be Material related factors, production unit related factors, operational related factors and material handling. These can however change gradually, discrete and even have a dynamic respond.

Externa parter
​Global Comminution Collaborative (GCC)
Styrkeområde
Nyckelord
​​Modellering, Simulering, Krossning, Klassificering, Process styrning, Operatörsträning
  • ​SBUF
  • Hesselman

Sidansvarig Publicerad: må 14 apr 2014.