Högkvalitativa institutioner för Östersjöns framtid

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31
Projektet fokuserar på små avloppssystem, utanför kommunala avloppsnät, vilka bidrar till övergödning, inte minst av det känsliga innanhavet Östersjön. I fallet med små avloppssystem saknar individuella aktörer (fastighetsägare) incitament att inte förorena miljön, och det är ett område som sällan eller aldrig har studerats ifrån ett institutionellt perspektiv. Syftet är att bidra med en grundlig empirisk och teoretisk bas vilken är nödvändig om forskarsamhället ska kunna identifiera och utvärdera existerande institutionella arrangemang, och kunna komma med förslag till nödvändiga reformer för att hantera Östersjöns komplexa miljöproblem. Vi vill alltså bidra till en bättre förståelse av hur institutionella faktorer varierar, inte bara mellan länder, utan även inom länder, och hur dessa bidrar till olika miljöutfall. Syftet uppfylls genom en jämförande beskrivning av länkarna mellan fastighetsägare som har att hantera ett avloppssystem med potentiell miljöpåverkan, lokala, regionala och statliga institutionella arrangemang, och ekosystemet representerat av data på miljökvalitet (t.ex. näringstillförsel) i några av Östersjöstaterna. ​
Projektledare
​Sverker Molander
Samtliga projektdeltagare
Sverker Molander, Mathias Zannakis, Sverker Jagers​
Stiftelsen Riksdagens Jubileumsfond​

Publicerad: ti 14 okt 2014.