Förgasning av biomassa

Förgasningsprojektet är anslutet till Chalmers 2-4 MW förgasare som har varit drift ca 2000 h/år, varav ca 500 h/år med bränsle sedan 2007. En lång rad av aktiviteter är knutna till projektet, där samarbete mellan Akademiska Hus, Chalmers, Göteborg Energi och Metso tillsammans med den strategiska finansieringen via Chalmers Energiinitiativ samt från E.ON utgör kärnan. Under 2011 konsoliderades en stor del av verksamheten under en forskningsnod för indirekt förgasning (CIGB) inom ramen för det nationella kompetenscentrumet Svenskt förgasningscentrum (SFC), med lika finansiering från akademi, industri och Energimyndigheten. Svenskt förgasningscentrum var verksamt fram till 2021 och verksamheten kopplad till Chalmers förgasare riktas nu framförallt in på återvinningsprocesser. 

Fokus har varit att experimentellt utnyttja de operativa möjligheter som den befintliga anläggningen erbjuder, att upprätta värme- och massbalansen för förgasaren, att studera transporten av bränsle partiklar i förgasaren, att undersöka effekten av att använda ett syrebärande material i förgasaren/förbränningsenheten. Utöver detta har vi undersökt möjligheten att använda Chemical-Looping Reforming för att omvandla tjärorna i rågasen till användbara gaskomponenter. På alla dessa områden har lyckade försök genomförts och kunskapsnivån inom förgasningsprocessen har höjts avsevärt.​

Sidansvarig Publicerad: ti 01 feb 2022.