Ekologisk-kemisk hälsoanpassning av verksamheter

Miljöanpassning av verksamheter har nu etablerats via bland annat miljöcertifiering. Detta projekt syftar till att visa på möjligheter att kombinera och komplettera med ekologisk-kemisk hälsoanpassning. Tillämpade insatser som kan ge viktiga spridningseffekter prioriteras.  

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.