eNursing - verksamhetsstöd för bättre teamarbete, kvalitetssäkring, patientsäkerhet och vårdupplevelse

Startdatum 2016-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-11-30
​Begreppet eNursing adresserar en avdelnings dagliga vård- och omsorgsarbete. Den primära målgruppen är sjuksköterskor. I fokus står följsamhet till och anpassning av individuella vårdplaner, teamarbetet, samt aktiviteter med och kring den enskilde patienten. eNursing UDI 1 syftar till att skapa en grund för långsiktigt framgångsrik forskning, utveckling och innovation inom området, samt att i sin fortsättning ta fram nya och bättre kommersiella verksamhetsstöd där vårdarbete, omsorg, kvalitet, patientsäkerhet och vårdupplevelse är ledord. Utöver ”traditionella” ICT-lösningar och verktyg ingår i eNursing användandet av sensorer som informerar om patientens aktivitet och status, liksom ”smarta hem” lösningar som bidrar till en mer positiv vårdupplevelse. Lösningarna samverkar intimt med andra vårdsystem som t.ex. journalsystem.

För att framgångsrikt adressera området – få lösningarna accepterade, rätt utformade, långsiktighet, vidareutveckling, introduktion i verksamheten, utvärderade och samverkande med andra system, krävs bred samverkan mellan aktörer och discipliner. I eNursing UDI 1 medverkar därför bl.a. företag, vårdgivare och akademi i att:
•    finna en gemensam teknikgrund som främjar innovation och utveckling, men bibehåller konkurrens
•    definiera FoU-utmaningar runt design, vårdarbete, nytta och införandeproblematik samt identifiera konkreta insatser inför UDI 2
•    utgående från projektresultat samt befintliga och planerade kunderbjudanden utforma eNursing demonstratorer för slutenvård och sjukhem inför ett UDI 2
•    skapa grundförutsättningar och ramverk för att etablera en nationell ”open arena” inriktad på eNursing
•    identifiera ytterligare parter till UDI 2
•    Förbereda UDI 2 ansökan
​Projektparter
•    Chalmers, inst. Signaler & System (eHealth) - sökande
•    Sahlgrenska Univ. Sjukhuset, VGR – Framtidens Vårdavdelning
•    Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), VGR
•    Göteborgs Sjukhem, Tre Stiftelser – Särskilt boende
•    Test & Innovation, Reg. Östergötland, Univ.sjuk, Linköping
•    Chalmers, tekn ekon & organ., (Centre for Healthcare Improvement)
•    Högskolan Borås; Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
•    Vårdförbundet
•    Ascom AB (eHealth)
•    Cambio AB (eHealth)
•    Domitor Consulting AB (eHealth)
•    NG Elektriska AB (Smarta hem)
​VINNOVA, Utmaningsdriven Innovation steg 1

Sidansvarig Publicerad: on 13 apr 2016.