Biobränsle och markanvändning - Markägande

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31
Projektet kommer undersöka inverkan av en ökad efterfågan på biobränsle både på en konceptuell nivå och mer specifikt på markägande.
Externa parter i projektet
IVL Svenska MiljöInstitutet, SLU​
Chalmers styrkeområde
​Energi
Relaterade projekt
STEEP-RES II​
Kortnamn på projektet
​f3 Markägande
F3-konsortiet​

Publicerad: ti 14 okt 2014.