Xylanolytiska enzymer i jäst

Xylan är en underutnyttjad men rikligt förekommande del av växtbiomassa som vi behöver bli bättre på att omvandla industriellt till olika mervärdesprodukter. Mycket forskning har gjorts på xylan-nedbrytande enzymer från bakterier och svampar, medan det intressant nog är i stort sett okänt vilka enzymer olika jästarter använder för ändamålet. Vår hypotes är att en del jäster producerar xylan-nedbrytande enzymer med unika egenskaper (såsom nya sätt att bryta xylanets olika bindningar), som kan vara användbara i industrin. Projektets mål är därför att kartlägga vilka jästarter som kan bryta ner xylan, förstå vilka enzym de använder och i detalj visa hur de mest intressanta enzymerna fungerar. Projektet kommer att leda till identifiering av nya xylan-nedbrytande enzymer med potential att förbättra dagens industriella processer för framställning mat, textilier och pappersmassa, liksom framtidens bioraffinaderier där växtbiomassa omvandlas till bränslen och kemikalier.

Startdatum 2019-04-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-04-10

Sidansvarig Publicerad: ti 14 maj 2019.