Waste2Taste - Förädling av restprodukter med svampbioraffinaderi

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Energikontor väst (Offentlig, Sweden)
  • Högskolan i Borås (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Borås (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2018-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 29 mar 2019.