WINDSTRUC - vindassisterad framdrift för stora fartyg

WINDSTRUC är ett treårigt projekt där beräkningsmodeller utvecklas och jämförs med mätningar på en fysisk modell.Projektet kommer att sysselsätta en doktorand. Designföretag, utrustningsleverantörer och redare kommer att bidra till arbete och med finansiering. Projektet omfattar tre huvuddelar: (1) Konstruktion och tillverkning av ett teleskopiskt segelkoncept som utvecklats och patenterats inom ramen för Effship-projektet; (2) Utveckling av numeriskt verktyg för dimensionering och optimering av segelkonstruktioner för fartyg som baseras på Fluid-Struktur-Interaktionsimuleringar. Segelkonstruktioner liksom stora vindkraftverk, kräver samtidig analys av både struktur och fluid eftersom strukturens deformation på grund av den omgivande strömningen är så stor att strömningen påverkas av deformationen och därmed skapar ett kopplat problem; (3) Analys och utvärdering med ShipCLEAN-modellen. Modellen för teleskopriggen implementeras i ShipCLEAN och dess prestanda utvärderas och jämförs med andra segelkoncept.

Samarbetande organisationer

  • ScandiNAOS AB (Privat, Sweden)
  • Stena Rederi AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-12-01
Slutdatum 2023-11-30

Sidansvarig Publicerad: fr 24 jun 2022.