Upptäck livet under ytan i ny ”slow tv”-satsning

Bild 1 av 1
Mustaschen på en säl fångad av undervattenskameran.

Forskare på Chalmers, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet startar en ny version av "slow-tv", under vattenytan. I direktsända videostreamar från 30 meters djup kommer alla som vill kunna få en unik inblick i fiskars liv, och själva studera saker som fiskars nyfikenhet och sociala interaktioner. Allmänheten ska också själva kunna vara med och forska – via så kallad medborgarforskning (citizen science) tar forskarna hjälp att träna AI på att läsa av fiskars interaktioner.

”Fisk-tv” är ett samarbete mellan forskare på Chalmers, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som kommer att vara tillgängligt för allmänheten via sajten fisktv.se. På sajten kan den som vill ta del av en live-streamad video som visar fiskarnas liv på 30 meters djup, inklusive temperaturer och salthalt.

Sändningen skickas från undervattensobservatorier, som konstruerats på Chalmers, via en nätverkssladd upp till ytan och vidare ut på webben. I dagsläget visas havsdjupet utanför Göteborgs universitets marina station på Bornö, planer finns på att lägga till fler platser allt eftersom. 

Ola Benderius är docent på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, och den som har drivit arbetet både med att konstruera undervattensobservatorierna och att sjösätta dem.

– Vi vill ge allmänheten möjlighet att se vad som händer under ytan, en värld som är långt mer komplex än vad många tror, säger han. Fiskarnas nyfikenhet och sociala strukturer är mycket intressanta att följa på nära håll. Att vi sen också kan ta hjälp av allmänheten för att lära en AI att bättre förstå fiskarnas värld är en bra bonus.

Med satsningen hoppas forskarna på Chalmers kunna bygga nya tekniska lösningar som hjälper oss att bättre förstå haven och dess fantastiska invånare. Som privatperson kan man gå in på fisktv.se och direkt komma igång med att tolka de bilder som observatoriet har fångat. Därefter tar en AI över, och drar mer generella slutsatser. Resultatet av arbetet kommer att sammanfattas i en forskningsartikel, som blir tillgänglig för alla som deltagit i arbetet.

Satsningen på Fisk-tv är från början en spin-off från aktiviteter inom det stora nationella forskningsprogrammet Mistra C2B2. Det var också inom det programmet som en första version av undervattensobservatoriet som har använts i projektet demonstrerades, i september 2023.

Om resultaten av Chalmers satsning blir lyckade, så är nästa steg att sprida Fisk-tv internationellt, dels genom observatorier nedsatta i andra länder med direkt åtkomst via fisktv.se, men även genom enkla instruktioner om hur man kan bygga sitt eget observatorium med enkla komponenter, där en vanlig glasburk används som bas.

Ny slow-tv på gång: Den stora fiskvandringen

Här kan du se ett inslag på SVT om den nya satsningen.

(Öppnas i ny flik)
Ola Benderius
  • Docent, Fordonsteknik och autonoma system, Mekanik och maritima vetenskaper

Skribent

Robert Karlsson