Virtuell Produktions Planering - med hjälp av BIM och visualisering, Etapp II

Projektet bygger vidare på en förstudie med syfte att lyfta fram möjligheter och svårigheter med att utnyttja 3D-visualisering vid projektplanering av produktionsfasen. Projektet tar sitt avstamp i en befintlig planeringsmetod som bygger på involvering av alla aktörer som är delaktiga i produktionsfasen. I denna etapp II kommer fokus främst att ligga på analys av problemet/planeringsmetoden samt att utvärdera och vidareutveckla den framtagna mjukvaru-prototypen (VPP-systemet). Tanken är att det slutliga VPP-systemet skall testas och utvärderas i ett verkligt projekt och därigenom studera effekterna och bidraget till planerings och produktionsprocessen. Målsättningen är att åstadkomma en bättre planering och i slutändan en mer effektiv och produktivare byggproduktion.

 

 

 

Startdatum 2015-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.