Vindassisterad framdrivning av handelsfartyg

Ökade bränslekostnader och fokus på att minska utsläppen har ökat intresset för att utnyttja kraften i vinden för att driva kommersiella fartyg. Projektet syftar till att visa potentialen i vindassisterad framdrivning tillsammans med företag inom området, samt tillämpa state-of-the-art verktyg för fartygs ruttplanering (där vind ingår) för att maximera nyttan av vindens kraft som energikälla.

Samarbetande organisationer

  • Lighthouse - maritime competence centre (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2017-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-01-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.