Via Appia - ICT, appar och smart larmhantering för ökad trafiksäkerhet, reducerade personskador och dödsfall

Projektet skulle studera tekniska, affärs- och forskningsmässiga förutsättningar för konceptet Via Appia att bidra till uthållig förbättrad trafiksäkerhet. Slutrapporten redovisar detta samt pekar på stor potential och stort värde i att gå vidare. Konceptet har förädlats, konkretiserats och utvecklats, samt satts in i ett sammanhang visavi pågående ICT-utveckling inom trafik och fordonssektorn. Detta har bidragit till att uppfylla projektmålet att finna ytterligare potentiella parter. Via Appias koppling till pågående och planerade SAFER aktiviteter har stärkts.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • irezQ (Privat, Sweden)
  • SOS Alarm (Privat, Sweden)
  • Posifon (Privat, Sweden)
  • If Skadeförsäkring AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.