Verifiering av VRAKA, Del 1: Bedömning av sannolikheten för läckage av olja från potentiellt miljöfarliga vrak

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2012-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.