Vatten i "gröna" cementmaterial

I syfte att minska betongens miljöpåverkan används olika mineraltilläggningar i cement som "gröna" bindemedel för att minska koldioxidutsläppen från Portlandcementtillverkning. För att försäkra fuktsäker byggnad finns det ett brådskande behov av att förstå vattnet i betongen med dessa "gröna" bindemedel. Projektet avser att fördjupa grundläggande kunskap om vattentillstånd och beteende i betongen med de "gröna" cementmaterialen från de molekylära strukturerna till makroegenskaperna för att kunna leverera mekanismbaserade verktyg för praktiska tillämpningar inom byggnadskonstruktion, vilket möjliggör genomförandet av nya typer av "gröna" bindemedel som är nödvändiga för att minska miljöpåverkan från byggnadskonstruktionen. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete mellan experter i byggmaterial, teoretisk kemi, biologisk fysik och betongindustrin för att utforska vattenmolekylstrukturer och beteende i hydratiseringsprodukter, porstrukturerna och kemiska kompositionerna i porlösningarna, och effekterna av kemiska kompositioner och porstorlekar på porvattens transportegenskaper för att utveckla praktiskt tillämpliga provningsmetoder för utvärdering av transportegenskaperna hos vatten och att etablera lämpliga modeller för att beskriva vattentillståndet och beteendet i betongen med olika typer av cementmaterial.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-04-30

Finansieras av

  • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) (Non profit, Sweden)
  • Thomas Concrete Group (Privat, Sweden)
  • Cementa (Privat, Sweden)
  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: lö 20 feb 2021.