Varuägares hantering av effekterna av långsammare sjöfart - Slow steaming

​En av de mest effektiva åtgärderna för att reducera drivmedelsförbrukning inom sjöfarten, och därmed de utsläpp som är förknippat med det, är att sänka marschhastigheten eller så kallad slow steaming (SS). Från ett miljöperspektiv är SS en mycket effektiv åtgärd som är förknippat med s.k. negativ abatement cost eller; att reduktionen av växthusgasemission som uppnås till följd av SS sänker även de operativa kostnaderna. Effekterna av hastighetsreduktioner på tjänst kvalitén inom sjöfarten är välkända på relativt hög abstraktionsnivå. Den befintliga forskningen utgår ifrån redarens perspektiv men varuägares perspektiv är generellt negligerade både inom forskningen och i praktiken. Historiskt har SS tillämpats ensidigt från redarnas sida beroende på för ändamålet gynnsamma marknadsförhållanden. Hastighetsreduktioner återställs när marknadsförhållanden har återhämtat sig och varuägare verkar anpassa sina behov därefter. Det som är en nödvändighet för att SS ska kunna bli en effektiv åtgärd för utsläppsminskning på lång sikt, är att varuägare kan hantera effekterna av marginellt längre ledtider som följer av SS och på sikt även efterfråga dylika tjänster som en medveten strategi för hållbart tillväxt. Syftet med projektet är att utforska och förklara hur varuägare hanterar effekterna av hastighetsreducering inom sjöfarten i sina försörjningskedjor.

Samarbetande organisationer

  • SSAB AB (Privat, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2013-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.