Variationssimulering av lättviktskonstruktioner

Startdatum 2008-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

​Nya miljökrav och bestämmelser som syftar till ett hållbart samhälle har en stor inverkan på framtida produkter och produktframtagning. Detta motiverar ett starkt fokus på lätta produkter. För bilindustrin driver framtidens utmaningar gällande låg bränsleförbrukning och C02-nivåer utveckling mot lättare fordon. Därför undersöker bilindustrin i vilken utsträckning plåtkomponenter kan ersättas av plastkomponenter. I nya produktkoncept ökar användningen av polymera material, vilket resulterar i nya utmaningar under konstruktion, verifiering och produktion.

​Målet med detta projekt är att generera ny kunskap samt verktyg och metoder för att utföra variationssimuleringar för lätta produkter inkluderande komponenter i plast och gummi.

Projektledare: Rikard Söderberg

Kontakt
​​Rikard Söderberg, rikard.soderberg@chalmers.se
Externa parter

​Volvo Cars, AB Volvo, Ortoma, Konstruktionsbakelit, Ascom, Plastal, Swerea/IVF

Styrkeområde/Samarbeten

​Produktion

​Wingquist Laboratory
Geometrisäkring & Robust Konstruktion

Nyckelord
Robust konstruktion, toleransanalys, variationssimulering, lätta material, polymerer, upplevdkvalitet
​SSF (ProViking) - 12.500 kSEK

Sidansvarig Publicerad: fr 28 mar 2014.