Vätgasinblandning i flammor under gasturbinförhållanden

Projektet syftar till att simulera samförbränning av vätgas och enkla kolväten för drift av gasturbiner. Experimentella data tas fram under de tryck och temperaturer som råder under fullskalig turbindrift. Från data byggs kinetikmodeller som simulerar flamegenskaper. Resultaten kan användas för att göra gasturbiner mer bränsleflexibla, vilket krävs i framtiden då gassammansättningen i det europeiska gasnätet väntas variera allt mer.

Samarbetande organisationer

  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
  • Siemens industrial turbomachinery (Privat, Sweden)
  • Infraserv Höchst (Privat, Germany)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.