VGR FoU-kort Avancerat projekt

Följande frågeställningar finns:

Vad finns för frekvensomriktare på marknaden, lämpliga för aktuella tillämpning hos Box of Energy?
Hur kan verkningsgraden optimeras för omriktarsystem som passar till Box of Energy:s applikation
Hur utformas kylning av frekvensomriktare beroende på omgivningstemperatur?
Vad finns för säkerhetsaspekter?
Hur utformas galvanisk åtskillnad mellan batterisystemet och användarens autonoma (off-grid) elnät?
Vad krävs för forskningsinsats att åstakomma olika frekvensomriktare som klarar spannet mellan 12 kW och 2 MW?

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.