Utvinning av zink från kasserade alkaliska batterier genom pyro-kemi

Syftet med detta projekt är att utveckla, optimera och validera en innovativ pyrokemisk process med minimerad miljöpåverkan för att utvinna zink (Zn) från använda alkaliska och Zn-C batterier. Målet med projektet är att fastställa de betydande processparametrarna för en effektiv återvinning av Zn från förbrukade batterier. Validering av processen som har tagits fram i laboratorieskala genom att analysera energiförbrukning, koldioxidutsläpp och att göra en noggrann produktkarakterisering är ett kritiskt syfte för att undersöka möjligheten att skala upp processen.

En validerade processteknik för Zn utvinning från alkaliskt batteriavfall är det förväntade resultatet av projektet. Små partiklar av Zn respektive och mangan-oxid är nyckel råvaror för högteknologiska slutprodukter, och de värdefulla resultaten av processen. Således kan resultatet av projektet uppmuntra industrin att investera i Zn-metallåtervinning från olika avfall, speciellt förbrukade batterier på grund av de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med den processen. Dessutom kan resultaten inspirera innovativa metoder för metallutvinning och separations teknik.

Startdatum 2016-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-02-28

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.