Utveckling och test av ett kvotpliktssystem med fokus på effektreduktion (Casablanca)

Projektet ska genom ett marknadstest, geografiskt avgränsat till Göteborg, undersöka hur ett kvotpliktsystem, med fokus på effektreduktion, bör utformas och praktiseras. Det långsiktiga målet är att skapa erfarenheter och kunskap för eventuellt framtida nationellt marknadsbaserat styrmedel. Fokus kommer att ligga på lokala åtgärder som bidrar till att minska kapacitetsproblem och emissioner under så kallade topplastperioder, något som kan bli allt mer angeläget i det framtida energisystemet.

Samarbetande organisationer

  • Svenska Naturskyddsföreningen (Non profit, Sweden)
  • Sustainable Innovation (Non profit, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 30 maj 2020.