Utveckling av hållbara processer för återvinning av lyrörs- och lågenergilampspulver- separation av sällsynta jordartsmetaller och kvicksilver

I detta doktorandprojekt avser vi att undersöka kemiska och tekniska processer för återvinning av dyrbara eller toxiska metaller från använda lysrör och lågenergilampor. De metaller som huvudsakligen kommer i fråga är de sällsynta jordartsmetallerna och kvicksilver. Metoden som kommer att användas är först lakning av metallerna från det första mekansika separationssteget och sedan separation av metallerna från varandra. Med dessa metaller avlägsnade är det kvarvarande materialet mycket lämpligt för deponering. Under hela processen från den mekaniska separationen till den mycket selektiva kemiska separationen kommer kvicksilverhalterna hela tiden att kontolleras så att allt kvicksilver följer den planerade vägen. Vilktiga milstolpar är:1. Optimering av lakiningspriocessen med avseende på sammansättning, syrahalt etc., 2. Utveckling av ett selektivt extraktionsystem för de önskade metallerna samt 3. Visa på genomförbarheten genom ett labskaleprocessförsök baserat på mixer settlers. Under projektet kommer en mycket nära kontakt att finnas med implementerande företag och på så sätt blir ledtiden för att sätta upp en pilotprocess efter detta doktorandprojekt mycket kort. Projektet kommer att utföras av forskargrupper vi Chalmers, Chalmers Teknikpark samt Nordic Recycling AB (tidigare Sweden Recycling AB).

Startdatum 2011-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 28 mar 2020.