Utveckling av ett protokoll för riskbedömning av potentiellt miljöfarliga vrak i skandinaviska vatten

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-01-01

Potentiellt miljöfarliga vrak - så kallas vrak längs våra kuster som kanske har olja kvar ombord sedan förlisningen. Det finns idag metoder för att tömma fartygsvrak på olja, men det är mycket kostsamt. För att minimera samhällskostnaden för hanteringen av vraken utarbetar Chalmers en riskbedömningsmodell (VRAKA) för vraken.

Syftet med projektet är att utveckla en modell för att prioritera fartygsvrak efter risk baserat på att vrak kan innehålla miljöskadliga ämnen och är en potentiell föroreningskälla.

 
Projektet genomförs vid Avdelningen sjöfart och marin teknik samt Avdelningen för geologi och geoteknik.

Nyckelord: Riskbedömning, skeppsvrak, felträdsanalys
Projektdeltagare

Projektledare
Ida-Maja Hassellöv

Projektdeltagare
Ida-Maja Hasselöv
Hanna Landquist
Lars Rosén
Andreas Lindhe
Fredrik Lindgren
Ingela Dahllöf

Kontaktperson
Ida-Maja Hassellöv
Chalmers styrkeområden
​Transport
​Formas

Sidansvarig Publicerad: må 12 okt 2015.