Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom fordonsinustrin

Nuvarande förpackningssystem inom svensk fordonsindustri bör utmanas på grund av
förändrade förutsättningar i form av införande av lean production och just-in-time-koncept samt implementeringen av nya logistikstrukturer med mer globaliserad leverantörsbas.

En förstudie visar potential att minska kostnader, CO2-utsläpp och ergonomisk påverkan genom att ifrågasätta befintliga förpackningssystem. Dessutom saknas modeller för utvärdering av förpackningssystem både inom industrin och forskningen. Syftet är att utveckla och testa en utvärderingsmodell som, ur ett hållbarhetsperspektiv, kan underlätta valet av förpackningssystem för materialförsörjning i fordonsindustrin. Projektets resultat sprids kontinuerligt genom att företag och akademi har ett nära samarbete. Projektets resultat bidrar till bättre informerade förpackningsbeslut, vilka i sin tur, minskar kostnader och miljöpåverkan samt förbättrar ergonomin inom materialhantering för såväl enskilda företag som fordonsindustrin i stort.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-01-01

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.