Urban Freight Plattform (PLUS-G)

Syfte: att etablera ett starkare fokus på urbana godstransporter inom Northern LEAD på Göteborgs universitet och Chalmers genom att: • Förbättra interaktionen mellan nuvarande och framtida forskare inom området • Stärka nätverksmöjligheterna for denna tvärvetenskapliga forskargemenskap genom utökade internationella kontakter • Erbjuda en större kritisk massa och förbättra möjligheterna till effektivare forskning som kräver olika kompetenser • Se till att Göteborgs forskningskluster om urbana godstransporter fungerar bättre och blir mer känt • Förbättra samarbetet med andra svenska forskare inom området Forskningen bedrivs inom forskningscentrumet Northern LEAD.

Samarbetande organisationer

  • Northern LEAD Logistics Centre (Centrumbildning, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.