Uppkonvertering av fotonenergier i fastfas: Nya material för att bryta Shockley-Queisser gränsen

Projektet syftar till att utveckla och studera så kallad triplett-triplett-upconversion (TTA-UC) där två lågenergetiska fotoner slås ihop till en foton med högre energi. Målet är att utveckla ett material som kan läggas på befintliga solceller för att omfördela solspektrumet så att den koncentreras vid solcellens absorption. På det sättet kan man slå effektivitetsgränsen för solceller med enkelt bandgap som ges av Shockley-Quisser gränsen på 32 %.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 06 feb 2020.