Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande

Upphandling är en central drivkraft för innovation i samhällsbyggandet men kan också vara ett hinder för utveckling. Det är ett problem att traditionell upphandling med fokus på lägsta pris fortfarande är det vanligaste, trots att nya mål för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ofta ställer krav på mer flexibla och innovationsvänliga modeller. Denna femåriga (2014-2018) Formasfinansierade satsning ska etablera en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet. Satsningen syftar dels till att ta fram ny vetenskaplig kunskap och dels till att stödja utvecklingen av svensk upphandling inom samhällsbyggandet. Ett viktigt mål är att bygga upp en nationell arena där forskarna samverkar med näringsliv och samhällsorgan för att gemensamt utveckla nya angreppssätt och ny kunskap.

Samarbetande organisationer

  • Karlstads universitet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-03-31

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Akademiska partners 

Chalmers tekniska högskola,
Anna Kadefors - projektledare, (Teknikens ekonomi och organisation)
Jan Bröchner (Teknikens ekonomi och organisation)
Per-Erik Josephson (Bygg- och miljöteknik)
 
Karlstad universitet,
Mikael Granberg (Statsvetenskap)
 
Luleå tekniska universitet,
Thomas Olofsson (Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser)
Per-Erik Eriksson (Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle)
 
Lunds universitet,
Stefan Olander (Lunds tekniska högskola: institutionen för byggvetenskap)
Lina Wedin-Hansson (Rättssociologi)
 
KTH,
Tina Karrbom Gustavsson (Institutionen för fastigheter och byggande)
Hans Lind (Institutionen för fastigheter och byggande)
 

 
Nationell referensgrupp
Den nationella referensgruppen innehåller representanter för centrala intressenter från näringsliv och samhälle.

Medlemmarna är:

 

• Advokatfirman Vinge, Robert Deli
• Boverket, Anders Sjelvgren
• Byggherrarna, Tommy Lenberg
• Konkurrensverket, Niklas Tideklev
• Konkurrensverket, Jens Johansson
• NCC, Christina Claesson Jonsson
• Skanska, Gunnar Hagman
• Svenska Teknik & Designföretagen, Pernilla Samuelsson
• Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Petter Jurdell,
• Sveriges Byggindustrier, Lars Redzter
• Sveriges Kommuner och Landsting, Klas Danerlöv
• SP, Kristina Mjörnell
• Trafikverket, Jan Schönbeck
• Trafikverket, Hamid.Zarghampour
• Tyréns, Birgitta Olofsson
• VTI, Johan Nyström
• VVS Företagen, Magnus Everitt
 

Sidansvarig Publicerad: to 20 aug 2020.