Undersökning av strukturella faktorer bakom fasseparerade proteindroppar med enmolekylsupplösning

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Finansieras av

  • Vetenskapsrådet (VR) (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.